Välkommen till Vattenskärning & Arbetsbåtar Sverige AB!

Kvalité

För oss är det en självklarhet att du får rätt kvalité. Vårt kvalitetsarbete går som en röd tråd genom verksamheten och vi ser det som en förutsättning för att priset ska bli rätt. Genom utbildning och ständiga kontroller av maskiner säkerställer vi en jämn och hög kvalitet. Det tjänar alla på.

Pris

Vi ger dig ett mycket konkurrenskraftigt totalpris utan att göra avkall på kraven. Genom effektiva produktionsutrymmen och minimal administration håller vi nere kostnaderna och ger dig som kund valuta för pengarna.

Leveransprecision

Vi ser till att du får dina produkter när du behöver dem. Om du vill kan vi lösa transporterna med egen transportbil. Vi kan även hantera inköp av material och lagerhålla detaljer.

Tel: 08-588 85 450
Fax: 08-500 24 803
E-post: info@vattenskarning.net